Kindl Eszter közjegyző

Telefon: 06 31 / 781 77 41

Nyitvatartás

Hétfő: 8.00-16.00
Kedd: 8.00-16.00
Szerda: 8.00-16.00
Csütörtök: 8.00-16.00
Péntek 8.00-13.00
 
 
 

Szolgáltatásaink

Közjegyzői okiratok
 
Szerződések:
 • Banki ügyletekhez kapcsolódó szerződések:hitel-, kölcsön-, ingó illetve ingatlan jelzálog- és biztosítéki szerződések, (kezesség, bankgarancia, óvadék) lízingszerződés, opciós szerződés
 • Egyéb szerződések: kölcsönszerződés, kezesi és egyéb biztosítéki szerződések (zálogszerződés) adásvételi, csere, ajándékozási, bérleti, tartási, életjáradéki, valamint házassági, élettársi vagyonközösséggel kapcsolatos szerződés (közös tulajdon megszüntetése, megosztása), társasági szerződés, engedményezés, tartozásátvállalás, vagyoni értékű jogok (haszonélvezeti, szolgalmi jog) alapítása, ráépítés, tulajdonjog elismerésére vonatkozó megállapodás
 • Végintézkedések: öröklési szerződés, halál esetére szóló ajándékozási szerződés, rendelkezés várt öröklésről

Egyoldalú jognyilatkozatok:
 • tartozáselismerő nyilatkozat-egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat
 • végintézkedések (végrendelet)
 • meghatalmazás
 • befogadó nyilatkozat
 • élettársi nyilatkozat
 • egészségügyi ellátás visszautasításával kapcsolatos nyilatkozat, nyilatkozat szervátültetéshez
 • közbeszerzéssel kapcsolatos nyilatkozat
 • kiköltözési nyilatkozat
 • teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat
 Tanúsítványok
 Jegyzőkönyvi tanúsítványok:
 • adattárolásra alkalmas eszköz, vagy internet tartalmának tanúsítása (SMS, e-mail, weboldal)
 • személy életben létének tanúsítása
 • nyilatkozat vagy értesítés közlésének tanúsítása (felmondás tanúsítása)
 • okirat, végrendelet letétbe vétele
 • testületi ülés és azon hozott határozat tanúsítása
 • pályázatbontás
 • peren kívüli nyilatkozat tanúsítása
 • értékpapír fizikai megsemmisítéséről ténytanúsítás
 • közbeszerzési, közraktári törvény alapján ténytanúsítás
 • versenytárgyalás, sorsolás, üzletrész árverés és egyéb árverés tanúsítása
 • váltóóvás, csekkóvás
 
Záradéki tanúsítványok:
 • másolat hitelesítések
 • aláírás hitelesítés, azaz névaláírás vagy kézjegy valódiságának tanúsítása - aláírási címpéldányon, nyilatkozatokon
 • okirat felmutatásának tanúsítása
 • közhiteles nyilvántartás adatainak tanúsítása-cégkivonat, cégbizonyítvány, cégmásolat, hiteles tulajdoni lap másolat, ingó zálogjogi nyilvántartás adatairól, gépjármű zálogjogi nyilvántartásának adatairól, Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásának adatairól
Közjegyzői nemperes eljárások
 • hagyatéki eljárások
 • okirat, pénz és érték megőrzése
 • előzetes bizonyítás
 • igazságügyi szakértő kirendelése
 • értékpapír és okirat semmissé nyilvánítása
 • ingó és gépjármű zálogjogi nyilvántartás vezetésével kapcsolatos eljárás
 • a bejegyzett élettársi kapcsolat megszüntetésére irányuló eljárás
 • az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásának vezetésével kapcsolatos eljárás
 • közjegyző végzése, közjegyző által jóváhagyott egyezség , közjegyzői okirat, valamint az európai fizetési meghagyás végrehajtásának elrendelésével kapcsolatos eljárás
 • európai fizetési meghagyásos eljárás
 • fizetési meghagyásos eljárások
 • elektronikus letéti tárba történő okirat elhelyezése
 • Házassági és Élettársi Vagyonjogi Szerződések Országos nyilvántartásába bejegyzése